Y Cyflwyniad Llafar

Y Cyflwyniad Llafar

Cynhelir yr asesiadau llafar ar-lein cyn canol mis Mawrth 2022, ar ddyddiad a bennir gan dy diwtor sgiliau iaith.

Byddi yn cyflwyno i banel o ddau; dy diwtor iaith ac asesydd allanol a benodir gan CBAC. Bydd angen i ti roi cyflwyniad hyd at saith munud o hyd, ac ateb cwestiynau ar sail y cyflwyniad (oddeutu 8 munud o hyd). Mae mwy o fanylion yn y Llawlyfr Ymgeiswyr. 

Bydd y cyflwyniad llafar werth 50% o'r marciau terfynol.