Athrawon a Rhieni

Ydych chi am helpu eich plentyn neu ddisgybl?

Pam Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg?

Dewis

Mae modd astudio tua 1,000 o gyrsiau’n gyfan gwbl neu’n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol

Dysgu 

Bydd myfyriwr yn derbyn mwy o sylw mewn darlithoedd llai eu maint

Dwyieithrwydd 

Datblygu sgiliau dwyieithog o fantais wrth chwilio am swydd

Cymorth ariannol

Mae hyd at £3,000 ar gael i astudio cwrs yn rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg. Nid yw ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg yn fenthyciad nac yn seiliedig ar incwm teulu. Fel rhan o gynllun ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg, bydd y myfyriwr yn cael cyfle i gwblhau cyfnod o brofiad gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfleoedd gyrfa

Mae’r gallu i ymdrin â phwnc mewn dwy iaith o fantais wrth ymgeisio am swydd. Mae gradd cyfrwng Cymraeg yn arwain at bob math o swyddi ac mae cyflogwyr yn chwilio am raddedigion sy’n hyderus wrth ddefnyddio’r Gymraeg.

Barn y Cyflogwyr

Sioned Thomas, Cyfarwyddwr yn RDP Law

"Rydym yn delio gyda llawer o glientiaid sy'n siarad Cymraeg ac yn cynnig gwasanaeth cyfreithiol drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn holl bwysig oherwydd gall materion cyfreithiol fod yn bersonol iawn ac mae medru trafod materion a phroblemau yn eu mamiaith o fudd mawr i'r client ac i'r broses."

Alun Shurmer, Cyfarwyddwr Cyfathrebu Dŵr Cymru

“Mae'n hanfodol bod gennym aelodau o staff yn gweithio i ni sydd â'r gallu i gyfathrebu drwy'r Gymraeg i safon uchel fel ein bod yn gallu sicrhau gwasanaeth o'r radd flaenaf i'n cwsmeriaid."

Robin Williams, Rheolwr Gyfarwyddwr Cwmni Asbri Planning

‘‘Mae cyflogi unigolion sydd â sgiliau dwyieithog da wedi caniatáu i ni ehangu nifer ein cwsmeriaid dros y blynyddoedd. Rydym yn ystyried sgiliau dwyieithog yn fanteisiol wrth edrych am staff newydd ac mae'r Gymraeg yn sicr yn agor drysau i ni.’’