Adnoddau Agored Ar-lein i ysgolion

Adnoddau Agored Ar-lein i ysgolion

Mae’r Coleg yn darparu Llyfrgell Adnoddau amlgyfrwng ar-lein sy’n cynnwys dros 500 o adnoddau mewn 24 o bynciau gan gynnwys Astudiaethau Busnes, Cerddoriaeth, Cymraeg, y Cyfryngau, Drama, Gwleidyddiaeth, y Gyfraith a phynciau Gwyddonol. Mae mynediad i’r Llyfrgell yn gwbl agored i bawb gan gynnwys ysgolion, a does dim angen cofrestru i gael mynediad at y mwyafrif o’r adnoddau. Mae’r llyfrgell yn cynnwys:

  • Clipiau fideo o sesiynau blasu, darlithoedd a chyfweliadau
  • Cyflwyniadau a thaflenni gwybodaeth
  • E-lyfrau

Mae adnoddau agored pellach sy’n ddefnyddiol i ysgolion ar gael ar lwyfan e-ddysgu’r Coleg, Y Porth, gan gynnwys yr Esboniadur – sy’n cynnwys casgliadau penodol ar dermau daearyddiaeth, cronfa o fanylion am ffilmiau a rhaglenni teledu Cymru a gwybodaeth am dair drama radio – ac adnodd Termau, sef geiriadur ar-lein o dermau mewn pynciau penodol.

Mwy o Wybodaeth

Bydd nifer o’r adnoddau agored yma o ddefnydd i fyfyrwyr sy’n astudio pynciau Lefel-A ac AS, ac hefyd yn gyfle iddynt weld y mathau o adnoddau cyfrwng Cymraeg fydd ar gael iddynt yn y brifysgol.

Wedi i fyfyrwyr ddechrau yn y brifysgol ac ymaelodi â’r Coleg fel myfyriwr prifysgol, bydd ystod ehangach o adnoddau pellach ar gael iddynt, gan gynnwys eu modiwlau cyfrwng Cymraeg ac archif o raglenni teledu trwy’r Llyfrgell Adnoddau.

Dilynwch y dolenni ar y dde er mwyn defnyddio rhai o adnoddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.