Bywyd Myfyriwr

Bywyd Myfyriwr

Mae bywyd cymdeithasol Cymraeg gwych i’w gael ym mhob un o brifysgolion Cymru.

Er mwyn gwneud y gorau o dy amser yn y brifysgol, byddi’n cael dy annog i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau gan ei fod yn ffordd dda o gyfarfod pobl a dilyn diddordebau newydd.

Mae gan nifer fawr o’r prifysgolion undebau myfyrwyr cryf a gweithgar sy’n mynd ati i drefnu digwyddiadau a gweithgareddau hamdden a chymdeithasol ar hyd y flwyddyn academaidd.

Credydau yn y Brifysgol

Beth yn union yw credyd? Darllen mwy…

Ymaelodi â'r Coleg

Myfyrwyr
Darpar Fyfyrwyr

Canghennau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae gan y Coleg ganghennau mewn 8 prifysgol yng Nghymru:

  • Prifysgol Abertawe
  • Prifysgol Aberystwyth
  • Prifysgol Bangor
  • Prifysgol Caerdydd
  • Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
  • Prifysgol De Cymru
  • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  • Prifysgol Glyndwr

 
Mae’r canghennau’n rhan allweddol o drefniadaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ogystal â datblygiadau cyfrwng Cymraeg yn y prifysgolion. Nod y canghennau yw cefnogi gwaith y Coleg a gweithredu fel pwynt cyswllt lleol ar gyfer myfyrwyr. 

Addysgu Blaengar

Porth Adnoddau

Canghennau'r Coleg

Y Coleg Cymraeg yn dy Brifysgol Canghennau'r Coleg

Sgiliau Iaith

Cymhwyster Ychwanegol Mwy o Wybodaeth Gwefan y Dystysgrif