Credydau yn y Brifysgol

Beth yn union yw credyd?

Cyfeirir yn aml at gyrsiau gradd lle gellir astudio 40 neu 80 credyd bob blwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Credydau yw’r unedau y mae prifysgolion yn eu defnyddio i ddynodi sylwedd y modiwlau sy’n cael eu hastudio, yn ôl nifer y darlithoedd a gofynion yr asesiadau. 

Mae gan bob cwrs mewn prifysgol gredydau, lle mae 1 credyd yn dynodi 10 awr o waith, sy’n cynnwys darlithoedd, seminarau, tiwtorialau ynghyd â’r gwaith o baratoi asesiadau neu baratoi at arholiadau. Er enghraifft felly, mae disgwyl i fyfyrwyr dreulio 200 awr er mwyn cwblhau modiwl 20 credyd.

Dros flwyddyn israddedig lawn amser arferol, mae disgwyl i fyfyrwyr gwblhau 120 o gredydau, sy’n cael eu rhannu’n fodiwlau amrywiol (yn ddibynnol ar y cwrs gradd). Er enghraifft, mewn achos lle bo modiwlau’n 20 credyd yr un, mae disgwyl i fyfyrwyr gwblhau 6 ohonynt yn ystod y flwyddyn. Yn yr un modd, lle bo modiwlau’n 10 credyd yr un, rhaid cwblhau 12 ohonynt.

Mae 40 credyd felly’n cyfateb i tua 33% o’r astudiaethau yn ystod un flwyddyn, ac 80 credyd yn cyfateb i 66%.