Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Astudiaethau Busnes ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
26
cam 3/3
 • Prifysgol Bangor
  BA Almaeneg Gydag Astudiaethau Busnes
  67 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: R2NC
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Busnes
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: N100
 • Prifysgol Bangor
  BSc Astudiaethau Busnes
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: N101
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Busnes A Chyllid
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: NN13
 • Prifysgol Bangor
  BSc Astudiaethau Busnes A Chyllid
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: NN1H
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Busnes A Chymraeg
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: NQ26
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Busnes A Ffrangeg
  43 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: NR1C
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Busnes A Marchnata
  36 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: NN15
 • Prifysgol Bangor
  BSc Astudiaethau Busnes A Marchnata
  36 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: NN1M
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BA Astudiaethau Busnes a Rheoli
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: NN12
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BA Astudiaethau Busnes a Rheoli gyda Chyllid
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: N1N3
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BA Astudiaethau Busnes a Rheoli gyda Marchnata
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: N1NM
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BA Astudiaethau Busnes a Rheoli gyda Rheoli Busnes Rhyngwladol
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: N191
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BA Astudiaethau Busnes a Rheoli gyda Rheoli Systemau Gwybodaeth
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: N1GM
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BA Astudiaethau Busnes a Rheoli gydag Adnoddau Dynol
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: N1NP
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BA Astudiaethau Busnes a Rheoli gyda'r Gyfraith
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: N1M1
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Busnes A Sbaeneg
  16 %
  UCAS: NR1K
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Busnes Ac Almaeneg
  34 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: NR1F
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Busnes A'r Eidaleg
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: NR1H
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Busnes Gyda Ffrangeg
  56 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: N1R1
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Busnes Gyda Sbaeneg
  25 %
  UCAS: N1R4
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Busnes Gydag Almaeneg
  56 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: N1R2
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Busnes Gydag Eidaleg
  25 %
  UCAS: N1R3
 • Prifysgol Bangor
  BA Ffrangeg Gydag Astudiaethau Busnes
  69 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: R1NC
 • Prifysgol Bangor
  BA Sbaeneg Gydag Astudiaethau Busnes
  19 %
  UCAS: R4N1
 • Prifysgol Bangor
  LLB Y Gyfraith Gydag Astudiaethau Busnes
  64 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M1N1
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.