Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Astudiaethau Crefyddol ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
11
cam 3/3
 • Prifysgol Bangor
  BA Almaeneg Ac Astudiaethau Creadigol
  65 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: WR92
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Creadigol
  90 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: WPQ0
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Creadigol A Sbaeneg
  47 %
  UCAS: WR94
 • Prifysgol Bangor
  BA Astudiaethau Creadigol Ac Iaith Saesneg
  63 %
  UCAS: WQ93
 • PC Y Drindod Dewi Sant
  BA Astudiaethau Crefyddol
  66 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: L351
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Astudiaethau Crefyddol ac Athroniaeth
  33 %
  UCAS: VV65
 • Prifysgol Bangor
  BA Cerddoriaeth ac Astudiaethau Creadigol
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: WW93
 • Prifysgol Bangor
  BA Eidaleg Ac Astudiaethau Creadigol
  33 %
  UCAS: WR93
 • Prifysgol Bangor
  BA Frangeg Ac Astudiaethau Creadigol
  73 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: WR91
 • Prifysgol Bangor
  BA Tsieinëeg ac Astudiaethau Creadigol
  47 %
  UCAS: T103
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Y Gymraeg ac Astudiaethau Crefyddol
  56 %
  UCAS: QV56
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.