Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Cyfrifiadureg ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
23
cam 3/3
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc BSc Graffeg, Gweld a Gemau Cyfrifiadurol
  32 %
  UCAS: G450
 • Prifysgol Bangor
  BSc Cyfrifiadureg
  19 %
  UCAS: G400
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg
  32 %
  UCAS: G400
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BSc Cyfrifiadureg
  5 %
  UCAS: G400
 • Prifysgol Aberystwyth
  MComp Cyfrifiadureg
  24 %
  UCAS: G409
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg (gan gynnwys Hyfforddiant Diwydiannol a Phroffesiynol Integredig)
  32 %
  UCAS: G401
 • Prifysgol Aberystwyth
  MComp Cyfrifiadureg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)
  24 %
  UCAS: G419
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg (gyda blwyddyn sylfaen)
  32 %
  UCAS: G40F
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg / Ffiseg
  40 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: FG34
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg / Mathemateg
  59 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: GG14
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg a Chymraeg (i ddechreuwyr)
  68 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: M6P1
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg a Daearyddiaeth Ffisegol
  37 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: FG84
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial
  32 %
  UCAS: GG4R
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial (a Hyfforddiant Diwydiannol a Phroffesiynol Integredig)
  32 %
  UCAS: GG47
 • Prifysgol Bangor
  BSc Cyfrifiadureg Ar Gyfer Busnes
  22 %
  UCAS: GN41
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BSc Datblygu a Dylunio Gemau Cyfrifiadur
  5 %
  UCAS:
 • PC Y Drindod Dewi Sant
  Dylunio Gemau Cyfrifiadurol
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS:
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Graffeg, Gweld a Gemau Cyfrifiadurol (a Hyfforddiant Diwydiannol a Phroffesiynol Integredig)
  32 %
  UCAS: G451
 • Prifysgol Bangor
  BEng Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol
  11 %
  UCAS: H612
 • Prifysgol Bangor
  BSc Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol
  11 %
  UCAS: H603
 • Prifysgol Bangor
  MEng Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol
  50 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: H617
 • Prifysgol Bangor
  BSc Systemau Gwybodaeth Cyfrifiadurol
  19 %
  UCAS: I110
 • Prifysgol Bangor
  BSc Systemau Gwybodaeth Cyfrifiadurol i Fusnes
  19 %
  UCAS: IN00
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.