Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Ffiseg ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
27
cam 3/3
 • Prifysgol Aberystwyth
  MEng Ffiseg Beiriannol (gan gynnwys hyfforddiant diwydiannol a phroffesiynol)
  36 %
  UCAS: 168F
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg / Ffiseg
  40 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: FG34
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg a Daearyddiaeth Ffisegol
  37 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: FG84
 • Prifysgol Abertawe
  BSc Daearyddiaeth Ffisegol
  30 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: F840
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Daearyddiaeth Ffisegol
  47 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: F840
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Daearyddiaeth Ffisegol (gan gynnwys blwyddyn mewn diwydiant)
  47 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: F846
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Daearyddiaeth Ffisegol (gan gynnwys blwyddyn yn astudio dramor)
  47 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: F845
 • Prifysgol Bangor
  MOcean Eigioneg Ffisegol
  19 %
  UCAS: F732
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Ffiseg
  44 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: F300
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Ffiseg
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: F301
 • Prifysgol Aberystwyth
  MPhys Ffiseg
  47 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: F303
 • Prifysgol Abertawe
  BSc Ffiseg
  20 %
  UCAS: F300
 • Prifysgol Abertawe
  MPhys Ffiseg
  27 %
  UCAS: F303
 • Prifysgol Aberystwyth
  MPhys Ffiseg (gan gynnwys hyfforddiant diwydiannol a phroffesiynol)
  47 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: F305
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Ffiseg (gan gynnwys hyfforddiant diwydiannol a phroffesiynol)
  44 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: F304
 • Prifysgol Abertawe
  BSc Ffiseg (gyda blwyddyn dramor)
  20 %
  UCAS: F302
 • Prifysgol Caerdydd
  BSc Ffiseg a Cherddoriaeth
  1 %
  UCAS: FW33
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Ffiseg Fathemategol a Damcaniaethol
  59 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: F340
 • Prifysgol Aberystwyth
  MMath Ffiseg Fathemategol a Damcaniaethol
  58 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: F341
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Ffiseg gyda Ffiseg y Planedau a'r Gofod
  44 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: F364
 • Prifysgol Aberystwyth
  MPhys Ffiseg gyda Ffiseg y Planedau a'r Gofod
  47 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: F366
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Ffiseg gydag Addysg
  66 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: F3X3
 • Prifysgol Abertawe
  BSc Gwyddor Ffisegol y Ddaear
  46 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: FF86
 • Prifysgol Abertawe
  BSc Gwyddor Ffisegol y Ddaear
  30 %
  UCAS: FF86
 • Prifysgol Abertawe
  BSc Gwyddor Ffisegol y Ddaear (gyda blwyddyn mewn diwydiant)
  46 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: F769
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Mathemateg / Ffiseg
  66 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: FG31
 • Prifysgol Caerdydd
  BSc Mathemateg a Ffiseg
  17 %
  UCAS: FG31
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.