Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Mathemateg ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
30
cam 3/3
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Addysg gyda Mathemateg
  95 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: X3G1
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Almaeneg / Mathemateg
  42 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: GR12
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Cyfrifiadureg / Mathemateg
  59 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: GG14
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Cymraeg / Mathemateg
  89 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: GQ15
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Ffrangeg / Mathemateg
  42 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: GR11
 • Prifysgol Aberystwyth
  BA Hanes / Mathemateg
  92 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: GV11
 • Prifysgol Caerdydd
  MMath Mathemateg
  27 %
  UCAS: G101
 • Prifysgol Caerdydd
  BSc Mathemateg
  36 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: G100
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Mathemateg
  62 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: G100
 • Prifysgol Aberystwyth
  MMath Mathemateg
  57 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: G103
 • Prifysgol Abertawe
  BSc Mathemateg
  35 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: B148
 • Prifysgol Abertawe
  BSc Mathemateg
  35 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: G101
 • Prifysgol Abertawe
  MMath Mathemateg
  4 %
  UCAS: G103
 • Prifysgol Caerdydd
  BSc Mathemateg
  22 %
  UCAS: G103
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Mathemateg (gyda blwyddyn sylfaen)
  55 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: G10F
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Mathemateg / Ffiseg
  66 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: FG31
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Mathemateg a Cherddoriaeth
  17 %
  UCAS: GW13
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Mathemateg a Cherddoriaeth
  10 %
  UCAS: GW31
 • Prifysgol Caerdydd
  BSc Mathemateg a Ffiseg
  17 %
  UCAS: FG31
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Mathemateg ac Addysg
  92 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: GX13
 • Prifysgol Caerdydd
  BSc Mathemateg a'i Chymwysiadau
  22 %
  UCAS: G120
 • Prifysgol Caerdydd
  BSc Mathemateg a'i Chymwysiadau
  22 %
  UCAS: G111
 • Prifysgol Caerdydd
  BSc Mathemateg a'i Chymwysiadau
  22 %
  UCAS: G900
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Mathemateg Bur ac Ystadegaeth
  62 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: GGC3
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Mathemateg gydag Addysg
  83 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: G1X3
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Mathemateg Gyllidol
  43 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: G1N3
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Mathemateg Gymhwysol a Mathemateg Bur
  62 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: G130
 • Prifysgol Aberystwyth
  BSc Mathemateg Gymhwysol ac Ystadegaeth
  59 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: GG13
 • Prifysgol Caerdydd
  BSc Mathemateg, Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth
  36 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: G991
 • Prifysgol Caerdydd
  BSc Mathemateg, Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth
  22 %
  UCAS: G990
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.