Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Newyddiaduraeth ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
11
cam 3/3
 • Prifysgol Caerdydd
  BA "Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Chymdeithaseg"
  33 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: LP35
 • Prifysgol Bangor
  BA Almaeneg Gyda Newyddiaduraeth
  53 %
  UCAS: R2P5
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Cyfryngau, Newyddiaduraeth a Diwylliant
  33 %
  UCAS: R5V2
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Cymraeg a Newyddiaduraeth
  83 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: PQ55
 • Prifysgol Bangor
  BA Cymraeg Gyda Newyddiaduraeth - Iaith Gyntaf
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: Q5P5
 • Prifysgol Bangor
  BA Cymraeg Gyda Newyddiaduraeth- Ail Iaith
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: Q5PM
 • Prifysgol Bangor
  BA Ffrangeg Gyda Newyddiaduraeth
  53 %
  UCAS: R1P5
 • Prifysgol Bangor
  BA Hanes Gyda Newyddiaduraeth
  100 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: V1PM
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Newyddiaduraeth a Chyfathrebu
  33 %
  UCAS: 0N3D
 • Prifysgol Bangor
  BA Newyddiaduraeth Ac Astudiaethau'R Cyfryngau
  67 %
  Prif Ysgoloriaeth neu Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: PP53
 • Prifysgol Caerdydd
  BA Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Llenyddiaeth Saesneg
  33 %
  UCAS: PQ53
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.