Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Peirianneg ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
30
cam 3/3
 • Prifysgol Abertawe
  BEng Peirianneg Sifil
  14 %
  UCAS: H200
 • Prifysgol Bangor
  BA Cerddoriaeth A Peirianneg Electronig
  55 %
  UCAS: W3H6
 • Prifysgol Abertawe
  BEng Peiranneg Awyrofod (gyda blwyddyn mewn diwydiant)
  13 %
  UCAS: H402
 • Prifysgol Abertawe
  BEng Peiranneg Awyrofod (gyda blwyddyn sylfaen)
  14 %
  UCAS: H405
 • Prifysgol Abertawe
  BEng Peiranneg Gemegol
  14 %
  UCAS: H831
 • Prifysgol Abertawe
  BEng Peiranneg Gemegol (gyda blwyddyn sylfaen)
  13 %
  UCAS: H835
 • Prifysgol Abertawe
  BEng Peirianneg Awyrofod
  14 %
  UCAS: H400
 • Prifysgol Abertawe
  BEng Peirianneg Awyrofod (gyda blwyddyn dramor)
  14 %
  UCAS: H401
 • Prifysgol Abertawe
  BEng Peirianneg Electroneg a thrydanol
  14 %
  UCAS: H602
 • Prifysgol Abertawe
  BEng Peirianneg Electroneg a thrydanol (gyda blwyddyn allan - dramor neu mewn diwydiant)
  13 %
  UCAS: H602
 • Prifysgol Abertawe
  BEng Peirianneg Electroneg a thrydanol (gyda blwyddyn sylfaen)
  13 %
  UCAS: H605
 • Prifysgol Bangor
  BSc Peirianneg Electronig
  39 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: H611
 • Prifysgol Bangor
  BEng Peirianneg Electronig
  39 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: H610
 • Prifysgol Bangor
  MEng Peirianneg Electronig
  50 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: H601
 • Prifysgol Bangor
  BSc Peirianneg Electronig a Cherddoriaeth
  55 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: H6W3
 • Prifysgol Abertawe
  BEng Peirianneg Fecanyddol
  13 %
  UCAS: H300
 • Prifysgol Abertawe
  BEng Peirianneg Fecanyddol (gyda blwyddyn mewn diwydiant)
  13 %
  UCAS: H305
 • Prifysgol Abertawe
  BEng Peirianneg Fecanyddol (gyda blwyddyn sylfaen)
  13 %
  UCAS: H307
 • Prifysgol Abertawe
  BEng Peirianneg Feddygol
  13 %
  UCAS: HB18
 • Prifysgol Abertawe
  BEng Peirianneg Gemegol (gyda blwyddyn dramor)
  14 %
  UCAS: H831
 • Prifysgol Abertawe
  BEng Peirianneg Gemegol (gyda blwyddyn mewn diwydiant)
  13 %
  UCAS: H831
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  BSc Peirianneg Meddalwedd
  5 %
  UCAS: G600
 • Prifysgol Aberystwyth
  BEng Peirianneg Meddalwedd (gan gynnwys Hyfforddiant Diwydiannol a Phroffesiynol Integredig)
  32 %
  UCAS: G600
 • Prifysgol Aberystwyth
  MEng Peirianneg Meddalwedd (gan gynnwys Hyfforddiant Diwydiannol a Phroffesiynol Integredig)
  24 %
  UCAS: G601
 • Prifysgol Abertawe
  BEng Peirianneg Sifil
  14 %
  UCAS: H205
 • Prifysgol Abertawe
  BEng Peirianneg Sifil (gyda blwyddyn dramor)
  14 %
  UCAS: H206
 • Prifysgol Abertawe
  BEng Peirianneg Sifil (gyda blwyddyn mewn diwydiant)
  14 %
  UCAS: H204
 • Prifysgol Bangor
  BEng Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol
  11 %
  UCAS: H612
 • Prifysgol Bangor
  BSc Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol
  11 %
  UCAS: H603
 • Prifysgol Bangor
  MEng Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol
  50 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: H617
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.