Chwilio am Gwrs

Chwilio am gwrs cyfrwng Cymraeg mewn prifysgol yng Nghymru?

Chwilio am Gwrs

Defnyddia’r chwilotydd cyrsiau i ganfod a yw’r cwrs ti’n bwriadu ei astudio yn cael ei gynnig trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y chwilotydd hefyd yn dangos a yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Naill ai defnyddia'r bocs "chwilio yn gyflym" i chwilio am dy gwrs neu glicia ar un o'r prifysgolion a dilyn y camau priodol. Mewn 3 cham syml, fe elli ddarganfod a yw'r cwrs ti'n bwriadu ei ddilyn yn y brifysgol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg!

Chwilio am gwrs

chwilio yn gyflym

ffiltro yn ôl:
Prif Ysgoloriaethau
Ysgoloriaethau Cymhelliant
Ysgoloriaethau Salesbury
Yn chwilio am Y Gwyddorau Biolegol ym mhob sefydliad a phob pwnc
ailosod

Cyrsiau

Eich dewis cyfredol
5
cam 3/3
 • Prifysgol Abertawe
  BSc Gwyddorau Biolegol
  11 %
  UCAS: C100
 • Prifysgol Caerdydd
  BSc Gwyddorau Biolegol
  38 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C100
 • Prifysgol Caerdydd
  BSc Gwyddorau Biolegol
  29 %
  UCAS: C102
 • Prifysgol Caerdydd
  BSc Gwyddorau Biolegol
  38 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS: C101
 • Prifysgol Caerdydd
  MBiolSci Gwyddorau Biolegol
  38 %
  Ysgoloriaeth Cymhelliant
  UCAS:
  • Rhestr Cyrsiau Cymwys

   Mae modd lawr lwytho rhestr o'r holl gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol isod (noder bod y rhestr yn cael ei diweddaru'n fisol)

   Ymwrthodiad

   Mae’r wybodaeth sydd yn y chwilotydd cyrsiau’n seiliedig yn uniongyrchol ar ddata a gyflwynwyd gan y prifysgolion. Ceir dolenni allanol i wefannau prifysgolion yn rhan o’r chwilotydd. Cyfrifoldeb y prifysgolion unigol yw’r dolenni a’r wybodaeth a nodir am y cyrsiau.