Cymorth Ieithyddol

Os nad wyt ti’n teimlo’n ddigon hyderus i astudio cwrs yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg, beth am astudio rhan ohono drwy’r iaith?

Mae cefnogaeth ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau yn rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn eu cynorthwyo i wella eu sgiliau iaith llafar ac ysgrifenedig.

Dyddgu Hywel, Addysg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

''Rwy’n cynnig clinig iaith wythnosol i’r myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith. Mae’r sesiynau’n hwyliog, anffurfiol ac yn cynnig cymorth ieithyddol er mwyn codi hyder myfyrwyr wrth siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg.''

Rebecca Williams, Rheolaeth Busnes, Prifysgol De Cymru

''Paid â phoeni os nad wyt ti’n hollol hyderus yn y Gymraeg gan fod modd cyflwyno gwaith yn ddwyieithog. Nid yw fy ngramadeg i’n berffaith ond mae’r darlithwyr bob amser yn barod i helpu.''

Jeno Lewis, Daearyddiaeth, Prifysgol Abertawe

''Mae’r gallu i astudio drwy ddwy iaith yn dangos i gyflogwyr dy fod yn gallu addasu dy ffordd o weithio. Mae’r darlithwyr yn gefnogol ac mae’r brifysgol yn cynnig cymorth gydag unrhyw broblemau, felly bydd dy sgiliau ieithyddol yn gwella wrth astudio.''