Astudiaethau Ffilm

Astudiaethau Ffilm

Ceir sawl gwahanol ddull o astudio ffilm, ac mae’r dulliau hynny’n cynyddu mewn poblogrwydd. Mae modd i ti ganolbwyntio ar yr ochr weithredol ac ymarferol neu’r academaidd a dadansoddol, neu beth am gyfuno’r ddau?

Gelli di astudio sawl agwedd ar ffilmiau penodol, o’r sgript i’r gwaith camera, ac o’r goleuo i’r golygu. Cei di’r cyfle i ddilyn datblygiad cyfarwyddwyr unigol neu ysgol o gyfarwyddwyr mewn cyd-destun byd-eang, ynghyd â dilyn datblygiad y traddodiadau gwahanol sydd wedi’u seilio ar ddiwylliant brodorol y gorllewin a’r dwyrain.

Gall gradd mewn Astudiaethau Ffilm arwain at swydd mewn sawl maes, gan gynnwys gweithio yn y maes creadigol fel gweithiwr llawrydd, gweithio ar gynyrchiadau penodol ynghyd â dilyn gyrfa academaidd drwy arbenigo ar fath arbennig o genre hanesyddol neu fodern. 

Mae gwybodaeth bellach am gyrsiau penodol (naill ai’n gyfan gwbl drwy’r Gymraeg neu ran ohonynt) ar gael yma:

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Bangor 

Prifysgol Abertawe  (fel rhan o’r cwrs BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus). 

Edrycha hefyd ar wefan Gyrfa Cymru am wybodaeth bellach am y cyfleoedd sydd ar gael yn y maes hwn.

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio