Celf a Dylunio

Celf a Dylunio

Mae Celf a Dylunio yn galluogi myfyrwyr i feithrin ystod eang o sgiliau artistig. Cei gyfle i ddatblygu sgiliau ymarferol mewn gwaith 2D a 3D, prosesau digidol, delweddau llonydd a symudol, dylunio a chynllunio, ynghyd â chreu gwaith mewn celfyddyd gain, crefft a dylunio. Ochr yn ochr â sgiliau ym maes celf, fe fyddi’n datblygu sgiliau y gelli di eu cymhwyso i’r gweithle, e.e. y gallu i wneud penderfyniadau, i gyfathrebu, ac i fod yn ddyfeisgar a mentrus. 

Mae’r pwnc yn tanlinellu’r pwysigrwydd o gyfuno sgiliau ymarferol a chreadigol, ac at hynny, mae’n seiliedig ar syniadau damcaniaethol a fydd yn dy alluogi i gyrraedd dy botensial creadigol.

Ar draws pynciau’r Celfyddydau Gweledol, fe gei gyfle i edrych ar ddiwylliannau gweledol creadigol Cymru o fewn y cyd-destun rhyngwladol. Yn sail i’r broses greadigol ymarferol, fe fyddi’n meithrin gwybodaeth hanesyddol a damcaniaethol, syniadau rhyngwladol, dealltwriaeth o gelf a dylunio cyfoes, yn ogystal â gwerthfawrogiad o bwysigrwydd y diwylliant gweledol.

Wrth ddilyn cwrs gradd Celf a Dylunio, fe elli ddilyn sawl llwybr gyrfaol, gan weithio fel un o’r canlynol:

  • arlunydd proffesiynol
  • arlunydd cymunedol
  • gwneuthurwr celfyddydol 
  • dylunydd 
  • ymarferwr creadigol
  • gweithiwr llawrydd
  • curadur 
  • gweinyddwr celf a dylunio  
  • athro/athrawes gynradd neu uwchradd, yn ddibynnol ar ennill TAR ychwanegol. 

 
Neu os wyt ti’n dymuno parhau â’th astudiaethau, gelli ddilyn rhaglen MA.

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio

Adnoddau defnyddiol

Cynhadledd O'r Ysgol i'r Radd

Cynhaliwyd Cynhadledd "O'r Ysgol i'r Radd" yn Abertawe ym mis Mehefin 2016. Mynychodd addysgwyr o'r sector addysg uwchradd, bellach ag uwch a chynrychiolwyr o'r maes Celf a Dylunio. Mae'r adroddiad yn crynhoi y cyflwyniadau ac hefyd yr argymhellion a phwyntiau gweithredu a gododd yn sgil y digwyddiad.

Cynhadledd O'r Ysgol i'r Radd