Cerddoriaeth

Cerddoriaeth

“Pan dwi’n dweud wrth bobl mod i’n astudio Cerddoriaeth, maen nhw’n gofyn yn syth; ‘Wyt ti’n canu?’ neu ‘Pa offeryn wyt ti’n ei chwarae?’”

Wrth gwrs, mae perfformio’n rhan bwysig o gerddoriaeth, ond nid dyna’r cwbl mae astudio’r pwnc yn ei olygu chwaith.

Os wyt ti’n berfformiwr clasurol, pop neu roc…

Os wyt ti’n gyfansoddwr…

Os wyt ti am fod yn beiriannydd sain neu’n athro cerdd…

Neu os wyt ti am gyfuno sawl agwedd ar gerddoriaeth fel cerddor llawrydd…

Bydd y tudalennau hyn yn esbonio’r posibiliadau, y cyfleoedd a’r manteision o astudio Cerddoriaeth yn y brifysgol. 

Pam astudio Cerddoriaeth yn y brifysgol?

  • Pwnc eang ac amrywiol
  • Dewis o gyrsiau gradd ar draws Cymru, o’r traddodiadol i’r cyfoes – dolen i dudalen (2) ‘Beth yn union y mae gradd mewn Cerddoriaeth yn ei gynnig?’
  • Cyfle i ddatblygu sgiliau unigryw a fydd yn dy baratoi ar gyfer y byd gwaith – dolen I dudalen (3) ‘Cerddoriaeth a’r byd gwaith’
  • Profiadau dysgu, diwylliannol a chymdeithasol heb eu hail – dolen i dudalen (4) ‘Manteision astudio Cerddoriaeth drwy gyfrwng y Gymraeg’

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio