Drama, Theatr a Perfformio

Drama, Theatr a Perfformio

Bu Drama’n un o’r meysydd astudio cyfrwng Cymraeg mwyaf poblogaidd ar hyd y blynyddoedd, ac erbyn hyn mae astudio’r pwnc hwnnw’n rhoi’r cyfle i ti fel myfyriwr ddehongli sawl gwahanol agwedd. Mae’r cyrsiau’n rhoi’r cyfle i ti archwilio agweddau ymarferol a damcaniaethol, ac yn aml gelli di ddewis canolbwyntio ar agwedd benodol ar safbwynt ymarferol neu theori.  

Ceir dosbarthiadau a sesiynau ymarferol ar ysgrifennu drama, amrywiol ffyrdd o berfformio, cyfarwyddo a chynhyrchu, ynghyd â dylunio a thechnoleg y theatr. Rhoddir y cyfle i ti hefyd astudio drama destunol, hanes a datblygiad y theatr ochr yn ochr â’i swyddogaeth gymdeithasol a chymunedol, ynghyd â gwahanol agweddau ar y theatr ar draws y byd.  

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae cyfleoedd cydweithredol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y maes hwn yn cynnwys modiwlau sgriptio, cwrs adolygu drama, cynhadledd i fyfyrwyr, ynghyd â chwrs Cyfarwyddo Theatr. Eleni, bydd myfyrwyr Drama Cymru yn cymryd rhan yn MAP (Myfyrwyr! Arloesi!! Perfformio!!!), sef gŵyl Theatr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a fydd yn gyfle i ti ddangos dy waith ar lwyfan cenedlaethol. 

Ar ôl graddio, gelli fynd yn dy flaen i weithio’n llawrydd neu fel aelod o gwmni teithiol a sefydlog, boed hynny fel awdur, sgriptiwr, actor, cyfarwyddwr neu gynhyrchydd. Yn ogystal â hynny, bydd dy sgiliau dwyieithog yn golygu y gelli weithio yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd, a fydd yn dyblu dy gyfleoedd yn y maes wrth i ti ddechrau dy yrfa.

Gwybodaeth am gyrsiau:

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol De Cymru 

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Ceir gwybodaeth gyffredinol am ddilyn gyrfa ym maes Theatr ar wefan Gyrfa Cymru.

Os mai gwaith ‘yn y cefndir’ sydd o ddiddordeb i ti, edrycha ar y dudalen hon

Os mai perfformio sydd o ddiddordeb i ti, ceir gwybodaeth bellach ar y dudalen hon

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio