Y Cyfryngau

Y Cyfryngau

Dyma faes cyffrous sy’n boblogaidd iawn ymysg myfyrwyr. Mae’r Cyfryngau yn cwmpasu ystod eang o feysydd fel teledu, radio, y cyfryngau digidol ac ar-lein, yn ogystal â’r diwydannau creadigol yn gyffredinol.

Mae cyrsiau prifysgol yn y maes yn achub ar y cyfle i greu cysylltiadau byw rhwng y byd proffesiynol a chynlluniau astudio academaidd. Mae modd i ti arbenigo mewn meysydd penodol fel sgriptio a pherfformio, sgiliau technegol fel rheoli camera a golygu deunyddiau, ynghyd â chynhyrchu stiwdio neu raglen ar leoliad. Cei di’r cyfle hefyd i ymgyfarwyddo â phrif heriau academaidd y maes, gan gynnwys adolygu proffesiynol a dadansoddi testunol mewn cyd-destun hanesyddol a diwylliannol eang.

Mae graddedigion y Cyfryngau yn dewis defnyddio’u dwyieithrwydd yn y cyfryngau Cymreig, neu’n dewis gweithio yn y maes yr ochr draw i Glawdd Offa a thu hwnt. Mae gan y sawl sy’n astudio’r cyfryngau drwy gyfrwng y Gymraeg fantais werthfawr mewn maes lle mae’r Gymraeg yn iaith fyw, fyrlymus. Cei di ddewis rhagori mewn nifer o feysydd, gan weithio’n llawrydd fel un o’r canlynol:

  • artist
  • cerddor
  • sgriptiwr
  • animeiddiwr 
  • arbenigwr y cyfryngau newydd 
  • technegydd sain a goleuo 
  • peiriannydd electronig 
  • cyfarwyddwr 
  • cynhyrchydd.   

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Bangor

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Ceir mwy o wybodaeth am yrfaoedd yn y Cyfryngau yma

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio

“Mae gan y cyfryngau…yng Nghymru amlygrwydd dwyieithog cryf eisoes. Roedd y sector galwedigaethol hwn wedi'i gydnabod...fel sector lle byddai'r galw mwyaf am siaradwyr Cymraeg yn y dyfodol”

www.careerswales.com