Y Gymraeg

Y Gymraeg

Mae ystod eang a chyffrous o gyfleoedd yn aros amdanat os gwnei di ddewis astudio’r Gymraeg yn y brifysgol. Gyda galw cynyddol am weithlu proffesiynol, dwyieithog gall gradd yn y Gymraeg arwain at bosibiliadau cyffrous i ti ym maes darlledu, y celfyddydau, gwleidyddiaeth, addysg a llawer llawer mwy.

Pam astudio’r Gymraeg yn y brifysgol?

  • Mae’n bwnc amrywiol, byrlymus a deinamig
  • Cei di ddewis o gyrsiau gradd mewn sawl prifysgol ar gyfer myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith
  • Cei di gyfle i ddatblygu sgiliau unigryw a fydd yn dy baratoi ar gyfer y byd gwaith
  • Cei di brofiadau llenyddol, diwylliannol, ieithyddol a chymdeithasol heb eu hail

Beth sydd gan fyfyrwyr a graddedigion i'w ddweud am y Gymraeg fel pwnc? Dilyna ymgyrch #AstudioCymraeg ar Twitter i ddarganfod mwy!


Mae gan Kayleigh, sy'n astudio Cymraeg yn y brifysgol, ambell air o gyngor i ti hefyd.

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio

Cyfleoedd Gyrfa

"Mae 90% – 100% o raddedigion y Gymraeg mewn gwaith neu yn parhau i astudio chwe mis ar ôl graddio"

Yn seiliedig ar gyrchfannau graddedigion BA Cymraeg yn y sefydliadau ble cynigir y cwrs. Ffynhonnell Unistats

Oeddet ti'n gwybod?

Tair Ffaith am y Gymraeg

Beth mae gradd yn y Gymraeg yn ei gynnig?

Darllen mwy...

Y Gymraeg a'r byd gwaith

Darllen mwy...

Manteision astudio'r Gymraeg

Darllen mwy...

Chwilotydd Cyrsiau

Chwilio am gwrs Darllen mwy...