Seicoleg

Seicoleg

Mae gyrfaoedd proffesiynol o fewn y maes Seicoleg yn amrywiol a diddorol, a chyda’r sgiliau y byddi di’n eu datblygu yn ystod y radd, fe fyddi hefyd yn gymwys i weithio mewn llu o feysydd. Yn ystod y cwrs, fe gei elwa ar arbenigedd darlithwyr sy’n ymroddedig i gynnig y profiad gorau posibl o astudio Seicoleg, a chynigir cyfle i ti hefyd gyfarfod myfyrwyr eraill o bob cwr o’r byd.

Wrth astudio dy gwrs – neu ran ohono – drwy gyfrwng y Gymraeg, fe fyddi’n cymryd cam pellgyrhaeddol wrth baratoi ar gyfer gyrfa. Ceir tystiolaeth gadarn yng Nghymru o bwysigrwydd y gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog wrth ymgeisio am swyddi. Er enghraifft, mae cyflogwyr nodedig fel y Gwasanaeth Iechyd a’r cynghorau’n dymuno cyflogi seicolegwyr proffesiynol sy’n gallu cyfathrebu â chleientiaid, cleifion a chyd-weithwyr yn y Gymraeg. O ganlyniad, bydd y ffaith i ti ddilyn dy gwrs drwy gyfrwng y Gymraeg yn gaffaeliad i dy CV.

Gall graddedigion Seicoleg weithio mewn nifer o wahanol feysydd, gan gynnwys: 

  • seicoleg addysgol a chlinigol 
  • chwaraeon 
  • meysydd galwedigaethol 
  • y maes academaidd 
  • iechyd 
  • cwnsela 
  • seicoleg iechyd. 

Mae dewisiadau gyrfaoedd poblogaidd eraill yn cynnwys ymchwil i’r farchnad, adnoddau dynol, addysgu a hysbysebu.

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio