Cemeg

Cemeg

Nid pob Cemegydd sy’n gwisgo cot wen! Gall gradd mewn Cemeg arwain at yrfa lewyrchus mewn amryw feysydd.

Mae astudio Cemeg drwy gyfwng y Gymraeg yn cynnig llawer o fanteision. Mae’n esmwytho’r naid rhwng addysg safon uwch i addysg brifysgol gan fod trafod pwnc drwy gyfrwng mamiaith yn hytrach nag ail iaith yn haws o dipyn. Wrth astudio rhan o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd y gallu gennyt i drafod ac ysgrifennu yn y ddwy iaith fel ei gilydd.

Yn ogystal ag astudio Cemeg Craidd o safbwynt ymarferol a damcaniaethol, rhoddir pwyslais ar sgiliau trosglwyddadwy fel cyfathrebu, rhifoli, dadansoddi, trin data, arsylwi, gweithio mewn tîm a meddwl yn rhesymegol. Bydd y rhain yn fanteisiol ym mha yrfa bynnag y byddi’n ei dilyn ar ôl graddio. Mae graddedigion Cemeg yn gweithio mewn nifer o wahanol feysydd a lleoliadau, gan gynnwys:

 • diwydiant
 • ymchwil
 • cyfrifiadureg
 • marchnata
 • cyfrifeg
 • newyddiaduraeth
 • cwmnïau fferyllol
 • labordai dadansoddol masnachol
 • gwyddoniaeth fforensig
 • archaeoleg
 • technoleg bwyd
 • biotechnoleg
 • cwmnïau meteleg.

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio

Barn y Myfyrwyr

“Mae'n bwysig fod myfyrwyr yn cael y dewis i astudio'r pwnc drwy gyfrwng eu mamiaith. Bydd gradd mewn Cemeg o fudd mawr i mi wrth ymgeisio am swydd ar ôl gadael y brifysgol, a hoffwn weithio yn y byd addysg. Mae'r cwrs yn wych ac rwy'n edrych ymlaen at barhau i astudio'r cwrs yn yr ail a'r drydedd flwyddyn.”

Ruth Jemima Bethany Jones, Cemeg