Peirianneg

Peirianneg

Wyt ti’n berson sy’n hoff o ddatrys problemau? Wyt ti’n meddu ar sgiliau mathemategol a dadansoddol gwych? Wyt ti eisiau’r cyfle i newid y ffordd yr ydym yn byw? Wyt ti’n cael dy gyfareddu gan y ffordd y mae pethau’n gweithio? Wyt ti’n greadigol? Ac wyt ti am ddefnyddio a datblygu’r sgiliau yma yn y dyfodol er mwyn dilyn gyrfa lewyrchus a heriol? Os wyt ti, yna gradd mewn Peirianneg yw’r llwybr ar dy gyfer di. Mae Peirianneg yn faes eang ac amrywiol gyda galw rhyngwladol am raddedigion arbenigol o safon. Y mae’n faes sy’n allweddol i lewyrch gwlad ac wedi’i nodi gan Lywodraeth Cymru fel un sy’n allweddol i ffyniant economaidd Cymru.

Ymhlith y meysydd y gellir eu hastudio y mae:

 • Peirianneg Awyrofod
 • Peirianneg Gemegol
 • Peirianneg Sifil
 • Peirianneg Defnyddiau
 • Peirianneg Gyfrifiadurol
 • Peirianneg Electronig a Thrydanol
 • Peirianneg Amgylcheddol
 • Peirianneg Fecanyddol
 • Peirianneg Feddygol
 • Peirianneg Chwaraeon
 • Nanodechnoleg
 • Dylunio Cynnyrch

Mae’r galw am raddedigion sy’n rhifog, yn gallu datrys problemau, ymdrin â chyfrifiaduron gyda hyder a chyfathrebu’n effeithiol ar gynnydd. Ceir amrywiaeth o gyrsiau, gyda rhai’n rhoi pwyslais ar y galwedigaethol a chysylltiadau diwydiant, ac eraill ar sgiliau ymchwil a gwthio ffiniau ein dealltwriaeth o’r byd.

Mae llwybrau gyrfa amrywiol, eang a chyffrous ar gael i raddedigion ym maes peirianneg, gyda sicrwydd cyflogaeth a chyflog da. Ymhlith y sectorau y mae peirianwyr yn gweithio ynddynt y mae diwydiant, busnes, iechyd, addysg ac ymchwil. Y mae nifer o gyrsiau’n cynnig y cyfle i fyfyrwyr gydweithio â diwydiannau a busnesau lleol gan felly elwa o’u harbenigedd a datblygu sgiliau yn barod ar gyfer gyrfa yn y maes. Cynigir cyfle hefyd i dreulio blwyddyn mewn diwydiant, neu hyd yn oed dramor, os mai dyna fydd dy ddymuniad.

Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn sgil ychwanegol mewn maes cystadleuol sy’n datblygu’n ddyddiol. Trwy astudio rhan o dy gwrs trwy gyfrwng y Gymraeg byddi’n dysgu sut i drin a thrafod dy bwnc mewn dwy iaith ar lefel arbenigol; pluen ychwanegol i dy het wrth iti ymgeisio am swyddi.

Mae gradd mewn Peirianneg yn rhoi’r cyfle i ti weithio mewn meysydd sy’n torri tir newydd, yn siapio’r modd y mae pobl ar draws y byd yn byw, yn gwella safonau byw a’n perthynas gyda’r byd o’n cwmpas. Mae’n faes sy’n dy baratoi ar gyfer gyrfa all gynnig boddhad sylweddol

Chwilotydd Cyrsiau

Darganfyddwch gyrsiau yn y maes yma chwilio