Cynllunio Academaidd

Cynllunio Academaidd

Un o brif nodau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw i ddatblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg ym mhrifysgolion Cymru.  

Fel rhan o’r nod hyn, mae gan y Coleg gyfres o baneli pynciol yn yr amrywiol feysydd. Mae pob panel yn cynnwys cynrychiolaeth o academyddion o bob sefydliad.  Trwy drafodaethau’r paneli pynciol, mae cyfres o gynlluniau datblygu pynciol wedi’u creu sy’n rhoi sail i gynllunio a datblygu’r ddaprariaeth cyfrwng Cymraeg dros y blynyddoedd nesaf. Mae gan y Coleg hefyd Gynllun Academaidd a gellir darllen y diweddaraf ar waelod y dudalen.

Mae’r Cynlluniau Ysgoloriaethau Israddedig, Meistr ac Ymchwil, y Gronfa Datblygiadau Strategol a’r Cynllun Swyddi Academaidd yn adlewyrchu’r blaenoriaethau a osodir yn y Cynlluniau Datblygu. Mae’r Cynlluniau yn nodi blaenoriaethau er mwyn datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys darpariaeth gydweithredol ar draws un neu fwy o sefydliadau.

Mae Bwrdd Academaidd y Coleg yn ystyried yr amrywiol Gynlluniau Datblygu ac yn goruchwylio'r broses o'u diwygio a’u datblygu ymhellach fel bo’r angen.

Cliciwch ar y ddolen ar y chwith i ddarllen y Cynlluniau Pwnc diweddaraf.

Cynlluniau Pwnc

Cliciwch Yma

Cynllun Academaidd