Darlithwyr Cysylltiol y Coleg Cymraeg

Darlithwyr Cysylltiol y Coleg Cymraeg

Pwrpas y cynllun yw creu cymuned fyw o ddarlithwyr sy’n cyfrannu at ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y prifysgolion a chyfrannu at amcanion a gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Y manteision o fod yn rhan o’r cynllun:  

  • Bod yn rhan o gymuned amlddisgyblaethol cyfrwng Cymraeg a chyfleoedd i rwydweithio gyda darlithwyr eraill
  • Derbyn pecyn sefydlu a newyddlen y Coleg
  • Medru ymgeisio am grantiau'r Coleg
  • Medru manteisio ar raglen hyfforddiant i ddarlithwyr
  • Derbyn gwahoddiad i gynhadledd flynyddol y darlithwyr cysylltiol
  • Gallu ymgeisio am wobrau blynyddol y Coleg
  • Derbyn cyfleoedd marchnata amrywiol a chymorth perthnasol

 

 

 

Mwy o Wybodaeth

Ydych chi’n ddarlithydd sy’n cyfrannu at y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn eich sefydliad neu’n cyfrannu at amcanion a gwaith y Coleg? Cofrestrwch i fod yn ddarlithydd cysylltiol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wrth glicio ar y ddolen ar y dde.