Gwobrau Darlithwyr Cysylltiol

Gwobrau Darlithwyr Cysylltiol

Dyfernir gwobrau ar gyfer y darlithwyr cysylltiol yn flynyddol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r gwobrau yn cydnabod cyfraniad a rhagoriaeth y darlithwyr cysylltiol mewn Addysg Uwch ac Addysg Bellach cyfrwng Cymraeg.

Ar gyfer 2020, mae'r Coleg wedi gwahodd enwebiadau ar gyfer 3 gwobr sef:

Arloesi ar draws ffiniau
Adnodd cyfrwng Cymraeg
Hwyluso addysg cyfrwng Cymraeg


Mae pob darlithydd cysylltiol cyfredol o’r Coleg yn gymwys i gael ei enwebu ar gyfer y gwobrau
hyn.

I ganfod mwy am rhestr fer pob categori, cliciwch ar y dolenni isod.

Gwobr Adnodd Cyfrwng Cymraeg

Enillydd

Gwobr Am Arloesi ar Draws Ffiniau

Enillydd

Gwobr am Hwyluso Addysg Cyfrwng Cymraeg

Enillydd