Gwobr Adnodd Cyfrwng Cymraeg

Rhestr Fer

Gwobr Adnodd Cyfrwng Cymraeg

Dyfernir y wobr hon er mwyn cydnabod unigolyn neu unigolion sydd wedi arwain ar greu adnodd cyfrwng Cymraeg sy’n rhagorol ac o ansawdd uchel sy’n cefnogi’r myfyrwyr yn eu hastudiaethau. 

Rhestr Fer:

  • Rhian Jardine, Prifysgol Caerdydd - Adnoddau Newyddiadurol
  • Dr Anwen Jones a Dr Hywel Griffiths, Prifysgol Aberystwyth - Gwerddon Fach
  • Dr Marie Busfield, Dr Hywel Griffiths, Dr Cerys Jones, Yr Athro Rhys Jones a Dr Rhys Dafydd Jones, Prifysgol Aberystwyth - Gwerslyfr Daearyddiaeth

A'r enillydd eleni yw:

Llongyfarchiadau mawr i'r enillwyr.