Gwobr Hwyluso Addysg Cyfrwng Cymraeg

Rhestr Fer

Gwobr Hwyluso Addysg Cyfrwng Cymraeg

Mae’r wobr hon yn cydnabod cyfraniad sylweddol darlithydd neu ymarferydd sydd wedi bod yn hwyluso addysg cyfrwng Cymraeg trwy gydlynu a threfnu’r ddarpariaeth Addysg Uwch. 

Rhestr Fer

  • Yr Athro Rhys Jones, Prifysgol Aberystwyth
  • Dr Anna Jones, Prifysgol Caerdydd
  • Dr Kelly Young, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  • Heddwen Davies, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

A'r enillydd eleni yw: https://youtu.be/J4GQMQEO4bo​​​​​​​

Yr Athro Rhys Jones, Prifysgol Aberystwyth

Mae Rhys yn Athro mewn Daearyddiaeth Wleidyddol, ac yn gyn-bennaeth ar Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth. Apwyntiwyd Rhys yn ddarlithydd yn 1995 fel unig ddarlithydd cyfrwng Cymraeg yr Adran ac un o’r ychydig ddarlithwyr cyfrwng Cymraeg prin mewn Daearyddiaeth yng Nghymru. Ers hynny, mae wedi gweithio’n ddiwyd i godi proffil cyfrwng Cymraeg Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth a ledled Cymru.

Mae Rhys wedi helpu i feithrin to newydd o ddarlithwyr wrth arolygu myfyrwyr PhD sydd wedi datblygu i fod yn ddarlithwyr cyfrwng Cymraeg. Chwaraeodd ran flaenllaw yn hyrwyddo ymchwil a dysgeidiaeth cyfrwng Cymraeg yng nghyd-destun y Bwrdd Gwybodau Celtaidd. Ynghyd â hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg, mae hefyd wedi annog defnyddio’r Gymraeg yn fwy cyffredinol yn y Brifysgol. Ers y cychwyn cyntaf, bu Rhys yn flaenllaw yn hyrwyddo deunydd a modiwlau cydweithredol ar draws Cymru ac mae’n  parhau i saernïo a chynhyrchu deunydd a modiwlau newydd.