Grantiau a Chefnogi Prosiectau

Grantiau a Chefnogi Prosiectau

Nod Cronfa Datblygiadau Strategol a Phrosiectau’r Coleg yw cefnogi a symbylu datblygiadau strategol a fydd yn cael effaith sylweddol ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a’r niferoedd sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r Gronfa wedi ei sefydlu er mwyn darparu cymorth ariannol i brifysgolion wireddu’r nodau a’r blaenoriaethau strategol sydd wedi eu hamlinellu yng Nghynllun Academaidd y Coleg ac yn y cynlluniau datblygu pynciol unigol.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r Coleg wedi cyllido nifer fawr o brosiectau mewn ystod eang o feysydd ac mae detholiad o'r prosiectau hynny i’w gweld, drwy ddilyn y ddolen ar y dde.

Cyllidwyd hefyd nifer o brosiectau llai trwy’r Gronfa Grantiau Bach. Gellir gweld rhestrau o’r grantiau bach a ddyfarnwyd eleni drwy ddilyn y ddolen ar y dde.

Prosiectau'r Coleg

Grantiau Bach
Prif Brosiectau