Canllawiau Marchnata a Chyfathrebu

Canllawiau Marchnata a Chyfathrebu

Mae’r canllawiau isod wedi cael eu creu ar gyfer y sawl sy’n derbyn grantiau strategol, grantiau bach neu grant i gydlynu digwyddiad gan y Coleg Cymraeg.

Os ydych yn rheoli prosiect, defnyddiwch y Canllaw 'Prosiectau.’

Os ydych yn trefnu cynhadledd neu lansiad, defnyddiwch y Canllaw 'Cynadleddau/Lansiadau.’

Os hoffech gyfarwyddyd pellach yna mae croeso i chi gysylltu gyda’r Coleg: gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk