CYNHADLEDD WYDDONOL

CYNHADLEDD WYDDONOL

Dyddiad:  17 Mehefin 2021

Lleoliad: Ar-lein 

#cynhadleddwyddonol

Cynnwys:

Cynhadledd flynyddol yw’r Coleg Cymraeg a drefnir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Ei nod yw rhoi llwyfan i wyddonwyr Cymraeg eu hiaith rannu ffrwyth eu hymchwil a, thrwy hynny, meithrin cymdeithas academaidd wyddonol cyfrwng Cymraeg.  Mae’n gyfle i drin a thrafod amrywiol destunau o fewn y gwyddorau; o beirianneg i bysgod  ac o gelloedd tanwydd i gorona’r haul. I weld cipolwg o gyflwyniadau’r gorffennol, ewch i’r Porth Adnoddau

Eleni, byddwn yn datblygu ymhellach drwy drefnu diwrnod o hyfforddiant i wyddonwyr ar ddydd Mercher, 16 Mehefin fel rhan o’r Rhaglen Sgiliau Ymchwil.

 

CYNNIG ERTHYGL

Gofynnir am bapurau o unrhyw ddisgyblaeth wyddonol (STEM).

Croesawn gyflwyniadau gan fyfyrwyr ôl-radd, neu ymchwilwyr gyrfa gynnar, yn ogystal ag academyddion profiadol. Fel arfer, bydd cyflwyniadau oddeutu 20 munud o hyd, gyda 10 munud o gwestiynau gan y gynulleidfa i ddilyn. Yn ddibynnol ar fformat y Gynhadledd, mae’n bosib y bydd rhaid amrywio hyd y cyflwyniadau rhywfaint.

Gofynnir i bawb sy’n dymuno cyflwyno yn y Gynhadledd ddarparu teitl a chrynodeb o’u herthygl (nid mwy na 300 gair) at ff.hughes@colegcymraeg.ac.uk erbyn 16 Ebrill 2021.

Yn ôl ein harfer, byddwn yn recordio’r cyflwyniadau a’u huwchlwytho i’r Porth Adnoddau.

Anogir cyfranwyr i gyflwyno erthygl i'w hystyried ar gyfer ei chyhoeddi yng nghyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sef Gwerddon (www.gwerddon.cymru).

 

POSTERI

Dylai’r poster gyfathrebu syniad gwyddonol trwy gyfrwng y Gymraeg, gellir defnyddio poster sydd eisoes wedi cael ei greu yn barod fel rhan o fodiwl.

Bydd dwy gystadleuaeth poster, un i fyfyrwyr israddedig ac un i fyfyrwyr ôl-raddedig.

Bydd gwobr o £50 yr un i enillwyr y ddau gategori. 

Os hoffech gyflwyno poster, cysylltwch gyda ff.hughes@colegcymraeg.ac.uk erbyn 20 Mai 2021.

 

Cofrestru: 

Byddwn yn rhyddhau manylion cofrestru pan fyddwn wedi penderfynu ai cynhadledd wyneb yn wyneb neu rithiol fydd hi.

 

Manylion cyswllt:

Ffion Hughes, Swyddog Datblygu’r Gwyddorau, Coleg Cymraeg Cenedlaethol ff.hughes@colegcymraeg.ac.uk 01970 622050