Grantiau Bach

Grantiau Bach

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gwahodd ceisiadau i’w Gronfa Grantiau Bach 2019-2020. Grantiau fydd y rhain i gyllido neu gefnogi prosiectau na fyddant yn parhau am yn hwy na blwyddyn. Uchafswm y grant a gynigir yw £2,500.

Amcan y Gronfa Grantiau Bach yw cefnogi mentrau arloesol a chreadigol, gan gynnwys prosiectau unigol, a fydd yn helaethu a/neu’n cyfoethogi darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg mewn Sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg Bellach.  

 Croesewir ceisiadau am gyllid i gefnogi amrywiaeth o weithgareddau a datblygiadau, megis prosiectau a fydd yn arwain at adnabod a rhannu arfer da, cyhoeddiadau, neu ddarpariaeth, yn ogystal ag ymchwil personol. Os cyflwynir ceisiadau ar gyfer gwaith ymchwil bydd angen diffinio yn glir y fethodoleg a ble bydd yr ymchwil yn cael ei gyhoeddi.

 

Gellir canfod gwybodaeth bellach am sut i ymgeisio am y grantiau bach isod.