Esboniadur

Esboniadur

Mae’r Esboniadur yn adnodd ar-lein i fyfyrwyr addysg uwch a disgyblion ysgolion uwchradd sy’n cyflwyno gwybodaeth ar ffurf wicipedia mewn meysydd amrywiol. Mae’n cynnwys diffiniadau ac esboniadau ym maes Daearyddiaeth; gwybodaeth am ffilmiau a rhaglenni Cymraeg a Saesneg gan gynnwys clipiau fideo mewn adran a elwir ‘Yn y Ffrâm’; manylion am ddramodwyr Cymreig rhwng 1880 a 1940, ynghyd â gwybodaeth am rai o ddramâu’r ugeinfed ganrif. Casglwyd y wybodaeth gan ddarlithwyr ac ôl-raddedigion, ac eir ati i ddatblygu’r gronfa.

Esboniadur

Esboniadur