Cyfres Ddigidol

Cyfres Ddigidol

Pwrpas y prosiect hwn yw digido llyfrau Cymraeg sydd allan o brint ac sy’n berthnasol i astudiaethau academaidd addysg uwch. Mae’r casgliad i’w weld ar Lyfrgell Adnoddau’r Porth a gellir darllen y cyfrolau ar ffurf e-lyfr. Ymhlith y teitlau mwyaf poblogaidd y mae Prydeindod ac A Raid I’r Iaith Ein Gwahanu gan J. R. Jones, Y Traddodiad Rhyddiaith a olygwyd gan Geraint Bowen a Maniffesto’r Blaid Gomiwnyddol a gyfieithiwyd i’r Gymraeg gan W. J. Rees o waith Karl Marx.

Cyfres Ddigidol

Cyfres Ddigidol