Cronfa Cyfieithiadau’r Gymraeg

Cronfa Cyfieithiadau’r Gymraeg

Dyma gatalog ar-lein o destunau a gyfieithwyd i'r Gymraeg o ddechrau'r ugeinfed ganrif ym meysydd y Dyniaethau, y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol. Fe’i dewiswyd yn bennaf o blith testunau rhyddiaith a drama a allai fod o ddiddordeb ar gyfer ymchwil ac addysgu ar lefel addysg uwch. Yn achos rhai o’r cyfieithiadau a geir yn y gronfa, gellir cael mynediad at y testun llawn.

Croesewir ychwanegiadau i’r gronfa ac mae modd cysylltu â ni er mwyn enwebu cyfieithiadau eraill, gan gynnwys rhai na chyhoeddwyd. Wrth gysylltu, gofynnir am fanylion llawnaf posibl y cyfieithiad.

Cronfa Cyfieithiadau’r Gymraeg

Cronfa Cyfieithiadau’r Gymraeg