Gofalu Trwy’r Gymraeg

Gofalu Trwy’r Gymraeg

Mae’r ‘ap’ yn cynnwys geirfa ac ymadroddion ym maes gofal iechyd er mwyn i unigolion sy’n gweithio yn y maes allu defnyddio’r Gymraeg gyda chleifion.

Gwobrwywyd arloesedd yr ‘ap’ hwn yng ngwobrau ‘Cymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol 2014’. 

 

Gofalu Trwy’r Gymraeg

Gofalu Trwy’r Gymraeg