Geiriadur Termau

Geiriadur Termau

Mae’r Coleg yn cyflogi terminolegydd yn llawn-amser i ddatblygu a chysoni termau yn y sector addysg uwch. Mae’r meysydd yn cynnwys Gwleidyddiaeth Ryngwladol, y Gyfraith, Diwydiannau Creadigol, Seicoleg, Rheoli Coetiroedd, Addysg a Phlentyndod, Mathemateg a Ffiseg, Daearyddiaeth a Chwaraeon.

Gellir cysylltu â’r Terminolegydd, Tegau Andrews ar t.andrews@bangor.ac.uk

Geiriadur Termau

Geiriadur Termau