Swyddogion Prosiect Pynciol

Swyddogion Prosiect Pynciol

Ariennir amrediad eang o brosiectau sy’n atgyfnerthu a chyfoethogi profiadau myfyrwyr cyfrwng Cymraeg, a chyllidir swyddogion prosiect i weithio tuag at ehangu darpariaeth a chyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg mewn meysydd penodol.

Ar hyn o bryd, ceir pedwar swyddog pynciol sy’n arwain prosiectau mewn meysydd academaidd penodol, sef:

Alaw Dafydd:

Cyfrifoldeb am Y Gwyddorau sy'n cynnwys:

Daearyddiaeth, Gwyddorau Amgylcheddol/Amaethyddiaeth, Gwyddorau Biolegol, Mathemateg, Cemeg, Ffiseg, a Chyfrifiadureg.

Siôn Jobbins:

Cyfrifoldeb am Y Gwyddorau Cymdeithasol sy'n cynnwys:

Y Gyfraith, Gwleidyddiaeth, Hanes, Athroniaeth, Gwyddor Cymdeithas a Pholisi Cymdeithasol, a Throseddeg.

Mared Jones:

Cyfrifoldeb am Y Celfyddydau sy'n cynnwys:  

Cerddoriaeth, y Gymraeg, Ieithoedd Modern, Diwydiannau Creadigol, Cysylltiadau Cyhoeddus, Newyddiaduraeth, a Chelf a Dylunio.

Menai Evans

Cyfrifoldeb am faes Iechyd sy'n cynnwys:

Meddygaeth, Nyrsio, Bydwreigiaeth, Gwyddorau Iechyd, Seicoleg, Gwaith Cymdeithasol, Fferylliaeth a Therapi Iaith a Lleferydd