Ymchwil

Adroddiad ar Astudio'r Gymraeg fel Pwnc

Yn mis Ebrill 2019 fe gomisiynwyd ymchwil gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ymysg pobl ifanc i ganfod eu barn a’u canfyddiadau o astudio’r Gymraeg fel pwnc.

Dyma'r adroddiad terfynol isod.