Alwmni Ysgoloriaethau Ymchwil

Alumni Ysgoloriaethau Ymchwil

Mae’r Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil wedi bod yn rhan o weithgareddau parhaus y Coleg ers ei sefydlu yn 2011, ac fe lansiwyd y cynllun yn 2005 dan nawdd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Erbyn hyn mae dros 130 o fyfyrwyr wedi elwa ar y cynllun; nifer wedi cwblhau ac eraill ar ganol eu hastudiaethau. Mae cyfraniad y cynllun tuag at hyrwyddo a datblygu ysgolheictod, ymchwil a chyhoeddi drwy gyfrwng y Gymraeg yn sylweddol.

Croeso i’r adran ‘alumni’.  Mae’r rhan hon o’r wefan yn cofnodi’r ymchwil sydd wedi ei gynnal trwy’r Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil dros y blynyddoedd gan roi trosolwg o lwybrau gyrfaol cyn-ddeiliaid; sylwch fod nifer yn gweithio ar draws prifysgolion Cymru a thu hwnt fel aelodau staff academaidd ac ymchwilwyr, ac eraill wedi mynd ymlaen i swyddi mewn amryw sectorau megis cyfieithu, theatr, hyfforddi rhedeg, a llawer mwy!

Ffiltro yn ôl Maes:

Kyle Jones

Meddygaeth/Seicoleg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Elin Harding Williams

Seicoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Ceri Ellis

Seicoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Awel Hydref Vaughan-Evans

Seicoleg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Claire Griffith-Mcgeever

Gwyddor Chwaraeon, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Lana Evans

Gwyddor Chwaraeon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Lowri Edwards

Gwyddor Chwaraeon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Darllen Mwy

Daniel Roberts

Peirianneg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Christopher Nettle

Peirianneg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Gruffydd Jones

Amgylchedd ac Amaeth, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Sioned Haf

Amgylchedd ac Amaeth, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Manod Williams

Defnydd o GPS er mwyn darganfod cloffni mewn gwartheg godro, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Rhys Jones

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Rhidian Thomas

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Ifan Jams

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Cai Ladd

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Jason Williams

Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Gwenno Elin Griffith

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Laura Beth Davies

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Aneirin Karadog

Cymraeg, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Sara Orwig

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Miriam Elin Jones

Cymraeg, Prifysgol Aberystwyth
Darllen Mwy

Ben Screen

Cymraeg, Prifysgol Caerdydd
Darllen Mwy

Meilyr Rhys Powel

Hanes, Prifysgol Abertawe
Darllen Mwy

Gareth Bonello

Cerddoriaeth, Prifysgol De Cymru
Darllen Mwy

Shan Wynn Lloyd-Williams

Addysg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy

Ashley Beard

Addysg, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Darllen Mwy

Hanna Binks

Addysg, Prifysgol Bangor
Darllen Mwy