Ashley Beard

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Addysg

Ashley Beard

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Addysg

Bwriad Ashley yw cynnal arfarniad o’r addysgeg thematig a ddefnyddir gan ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg i addysgu Cymraeg ail iaith. Bydd yr ymchwil yn cyfrannu at sicrhau gwelliannau a datblygiadau mewn dulliau addysgu Cymraeg ail iaith er mwyn codi safonau a meithrin hyfedredd, yn ogystal â chynnig argymhellion ynglŷn â sut i gyfaddasu’r addysgeg thematig bresennol.

Dyddiad Cychwyn:  1 Hydref 2011

Mae Ashley wedi ennill ei doethuriaeth erbyn hyn ac wedi’i derbyn yng Nghynulliad blynyddol y Coleg ar 7 Mawrth 2018.