Shan Wynn Lloyd-Williams

Prifysgol Bangor: Addysg

Shan Wynn Lloyd-Williams

Prifysgol Bangor: Addysg

Mae’r ymchwil hwn yn ymwneud â mesur sut mae plant dwyieithog Cymraeg/Saesneg yn caffael strwythurau cymhleth mewn iaith leiafrifol fel y Gymraeg. Yn benodol, mae’n edrych ar y system ateb yn y Gymraeg, system gymhleth lle y mae gofyn i blant ddysgu a defnyddio system sydd yn cynnwys ffurfiau berfol adleisiol a di-adlais. Mae’r ymchwil hon yn cynnwys data gan oddeutu 150 o blant dwyieithog Cymraeg/Saesneg sy’n ychwanegu ac yn ehangu ar ymchwil flaenorol ar strwythurau cymhleth yn yr iaith Gymraeg. Mae hyn yn ein galluogi i ystyried, mewn mwy o fanylder, theorïau gwahanol sy’n ymwneud â chaffaeliad iaith mewn cyd-destun dwyieithog a dysgwyr ail iaith. Yn ogystal, mae’r ymchwil yn pwysleisio’r  angen am asesiadau strwythuredig/profion ymyrraeth/adnoddau cynorthwyol er mwyn annog plant Cymraeg/Saesneg o bob cefndir iaith i ddefnyddio systemau cymhleth yn gywir ac yn effeithiol.

Dyddiad cychwyn: Hydref 2008

Mae Shan wedi ennill ei doethuriaeth erbyn hyn ac wedi’i derbyn yng Nghynulliad blynyddol y Coleg ar 7 Mawrth 2018.