Ben Screen

Prifysgol Caerdydd: Cymraeg

Ben Screen

Prifysgol Caerdydd: Cymraeg

Ymchwilir i ba mor ddefnyddiol yw cyfieithu peirianyddol o’r Saesneg i’r Gymraeg o safbwynt ymdrech y cyfieithydd ynghyd â nifer y cyfieithiadau a gwblheir ganddo. Yr hypothesis yw y bydd defnyddio cyfieithu awtomatig gyda rhai mathau penodol o destun yn gofyn am lai o ymdrech wrth gyfieithu ac y bydd y broses, o ganlyniad, yn gynt.

Dylai hyn arwain at fudd ariannol gan y bydd modd i gyfieithydd gynyddu nifer y cyfieithiadau a gynhyrchir, ac y gall, o ganlyniad, ymgymryd â mwy o waith. Dylai hyn gyfrannu at ddarpariaeth ehangach o wasanaethau cyhoeddus drwy gyfrwng y Gymraeg, yn unol ag amcanion Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. 

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2014

Mae Ben wedi ennill ei ddoethuriaeth erbyn hyn.