Gwenno Elin Griffith

Prifysgol Caerdydd: Cymraeg

Gwenno Elin Griffith

Prifysgol Caerdydd: Cymraeg

Mae presenoldeb y Gymraeg yn yr Oes Ddigidol yn hollbwysig i oroesiad y Gymraeg. Dengys yr ymchwil sydd yn bodoli'n barod wrthgyferbyniad rhwng agweddau cadarnhaol at wasanaethau Cymraeg a gynigir drwy dechnoleg ynghyd â dyheadau siaradwyr Cymraeg i’w defnyddio, ac ar y llaw arall, y defnydd isel a geir o wasanaethau drwy dechnoleg. Dengys hyn bod problem rhwng cynnig gwasanaethau drwy ddulliau technoleg a’r defnydd o’r dechnoleg honno. Archwilia’r traethawd hwn ddulliau amgen Newid Ymddygiad fel ffordd o helpu ymarferwyr polisi i newid ymddygiad ieithyddol yng nghyd-destun technoleg Gymraeg.

Dyddiad Cychwyn: Hydref 2013

Mae Gwenno wedi ennill ei doethuriaeth erbyn hyn.