Miriam Elin Jones

Prifysgol Aberystwyth: Cymraeg

Miriam Elin Jones

Prifysgol Aberystwyth: Cymraeg

Mae’r ymchwil yn olrhain hanes a datblygiad y genre ffuglen wyddonol yn y Gymraeg. Bwriedir archwilio portreadau o’r gofod, y dyfodol ac angenfilod yn ein llenyddiaeth, a hynny drwy fethodoleg greadigol, wrth fynd ar antur drosiadol ym mhellafion y bydysawd.

Ysbrydolwyd y prosiect gan fy niddordeb mewn ffilmiau ffuglen wyddonol a dyfodolaidd, fy ysfa i chwilio am enghreifftiau sy’n mynd yn groes-graen i’r traddodiad realaidd yn ein llenyddiaeth Gymraeg, ynghyd â’r awydd i ehangu gorwelion darllenwyr Cymraeg.

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2014

Mae Miriam wedi ennill ei doethuriaeth erbyn hyn.