Sara Orwig

Prifysgol Caerdydd: Cymraeg

Sara Orwig

Prifysgol Caerdydd: Cymraeg

Bydd y gwaith ymchwil yn dadansoddi cyfnewid côd mewn llenyddiaeth Gymraeg, Ffrangeg a Saesneg. Mae cyfnewid côd yn ganlyniad i gyswllt iaith, sy’n ffenomen gyfarwydd i ni yng Nghymru, gan fod cyfuno’r Gymraeg a’r Saesneg – neu gyfnewid côd – yn rhywbeth a wna nifer o siaradwyr.

Dadansoddir llenyddiaeth er mwyn darganfod tueddiadau a phatrymau ieithyddol, gan gyflwyno'r data ar ffurf weledol. Trafodir arwyddocâd y darganfyddiadau o fewn y byd llenyddol, ond hefyd fel rhan o ddiwylliant dwyieithog ac amlieithog.  

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2014

Mae Sara wedi ennill ei doethuriaeth erbyn hyn.