Ceri Ellis

Prifysgol Bangor: Seicoleg

Ceri Ellis

Prifysgol Bangor: Seicoleg

Yn achos pobl sy’n ddwyieithog, ymchwilir i’r ffordd y cysylltir emosiynau a chredoau i un iaith yn fwy na’r llall. Gofynnir ymhellach, a yw pobl sy’n ddwyieithog yn fwy tebygol o fuddsoddi mwy o werth emosiynol i bynciau sy’n berthnasol i un iaith, ond nid i’r llall? 

Dyddiad cychwyn: 1 Hydref 2013

Mae Ceri wedi ennill ei doethuriaeth erbyn hyn ac wedi’i derbyn yng Nghynulliad blynyddol y Coleg ar 7 Mawrth 2018.