Cai Ladd

Prifysgol Bangor: Gwyddorau Biolegol

Cai Ladd

Prifysgol Bangor: Gwyddorau Biolegol

Mae dealltwriaeth fecanyddol o’r prosesau amgylcheddol a biotig ar ‘newidiadau cyfundrefn’ ecosystemau yn bwysig, yn enwedig lle darperir gwasanaethau fel gwasanaeth amddiffyn arfordirol. Gall arwynebedd morfeydd heli newid yn gyflym dros amser, a cheir arwyddion, ond ychydig o ddata empirig, sy’n dangos bod rhai o'r newidiadau hyn yn naturiol a chylchol. O bosib, gall y morfa newid ar raddfa gymharol leol wrth gadw gorchudd cyson ar raddfa fwy(“sefydlogrwydd dynamig”), sy’n awgrymu y ceir gwydnwch yn systemau’r morfeydd heli. Nod yr astudiaeth hon yw edrych ar y patrymau o newid a geir ar raddfeydd gwahanol ar forfeydd y DU. 

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2013

Mae Cai wedi ennill ei ddoethuriaeth erbyn hyn.