Ifan Jams

Prifysgol Caerdydd: Gwyddorau Biolegol

Ifan Jams

Prifysgol Caerdydd: Gwyddorau Biolegol

Yn ôl modelau rhagdybiol, bydd newid hinsawdd yn arwain at gynnydd yn amlder a maint sychderau ledled Cymru. Mae gan yr eog, Salmo salar, a’r brithyll brown, Salmo trutta, swyddogaethau ecolegol hanfodol; mae ganddynt hefyd werth economaidd sylweddol. Anelir at feintoli ymatebion poblogaethol salmonidau i sychder drwy gyfuniad o arbrofion trin llif yn y maes, dadansoddiad data hirdymor ar raddfa genedlaethol, ynghyd â dadansoddiad meta-ddata rhyngwladol. 

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2013

Mae Ifan wedi ennill ei ddoethuriaeth erbyn hyn.