Rhidian Thomas

Prifysgol Caerdydd: Gwyddorau Biolegol

Rhidian Thomas

Prifysgol Caerdydd: Gwyddorau Biolegol

Mae pysgod brodorol Cymru’n cyfrannu dros £90 miliwn i economi’r wlad yn flynyddol. Mae'r pysgod hyn dan fygythiad newid hinsawdd byd eang yn ogystal â rhywogaethau ymledol. Pwrpas y prosiect hwn fydd darganfod drwy arbrofion yn y labordy sut y bydd newid tymheredd dŵr yn effeithio ar ryngweithiau rhwng pysgod fel eog a rhywogaethau ymledol fel cimychiaid yr afon. ​

Dyddiad Cychwyn: 1 Hydref 2014

Mae Rhidian wedi ennill ei ddoethuriaeth erbyn hyn.